Mindfulness Temelli Eğitim

Mindfulness, Pali dilindeki hatırlamak anlamına gelen sati kelimesinden türemiştir (Bodhi, 2000). Mindfulness’in en genel ve yaygın tanımı, şimdiki zamanda yaşanan deneyimleri fark etme, kabul etme ve dikkatli olma halidir (Brown ve Ryan, 2003). Siegel (2012), mindfulness’i özünde kabul görme, yargılayıcı olmama, kendisine ve başkalarına karşı şefkatli olma hali olarak tanımlamıştır. Mindfulness, dikkatin kasıtlı ve bilinçli olarak, bedende ve zihinde o anda olup bitenlere yöneltildiği, bu izleme sonucunda ortaya çıkan içeriği yargılamadan, yorumlamadan, tepkisizce, merakla, anlayışla ve şefkatle kabullenmedir (Kabat Zinn, 2003).

Mindfulness tanımlanırken “farkındalık” ve “dikkatli olma” kavramları üzerinde sıkça durulmaktadır. “Mindfulness” sözcüğü pek çok araştırmacı tarafından Türkçe’ye bilinçli farkındalık veya bilgece farkındalık olarak çevrilmiştir. Germer, Siegel ve Fulton (2005), bilgece farkındalığı, şu anda olan olaylara karşı aktif ve uyanık olma hali; olumlu, olumsuz veya nötr anlamlar içeren her türlü yaşantıyı olduğu gibi kabul etme; dikkatin anda yaşanan deneyimlere yargılamadan ve kabullenici bir şekilde odaklanması hali olarak tanımlamışlardır. Şimdiki zamanda olmak fizyolojik sağlık içinde oldukça önemlidir. Yapılan pek çok çalışma gösteriyor ki farkındalığın bu özellikleri zorlu yaşam olaylarının karşısında geri çekilmek yerine yaklaşmayı, dengeli duygu düzenlemeyi, esnekliği sağlamakta ve ruh sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.  Bilgece farkında olmak, kişiyi daha empatik hale getirir ve ilişkilerin kalitesini artırmaktadır (Siegel, 2012).

Sonuç olarak bilgece farkındalığın stres azaltıcı etkisi hem fizyolojik sağlığı hem psikolojik sağlığı olumlu yönde etkilemektedir. Yetişkinlerle yapılan mindfulness çalışmaları ve çocuklarla yapılan çalışmalar değişkenlik göstermektedir. Bilinçli farkındalık uygulamaları çocuklarla oyunu ve sanatı dahil ederek yapılır. Ayrıca günlük rutinlerde örneğin; yemek yeme, yürüme, diş fırçalama da farkındalık temelli yapılmaktadır.

Çocukların
Gerçek Bir Şansı Olsun Diye
Çocuk Dili Konuşulan Bir Dünya’ dır
TİNO

Takipte Kalın

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed